הצוואה ההדדית יכולה להיערך במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים. בכל מקרה מדובר בשתי צוואות, מכיוון שמדובר בשני  מורישים  -  שני בני זוג. חוק הירושה מתיר רק לבני זוג לכתוב צוואה הדדית ולא צוואה רגילה. הרעיון של צוואה הדדית הוא הסתמכות של כל אחד מבני הזוג על צוואת בן הזוג השני. מכאן שהצוואה ההדדית מהווה ...