מתנות/ צוואות וירושות/הסכמי ממון

מהי צוואה הדדית של בני זוג?

Share on Facebook
Tweet
הצוואה ההדדית יכולה להיערך במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים. בכל מקרה מדובר בשתי צוואות, מכיוון שמדובר בשני  מורישים  -  שני בני זוג. חוק הירושה מתיר רק לבני זוג לכתוב צוואה הדדית ולא צוואה רגילה. הרעיון של צוואה הדדית הוא הסתמכות של כל אחד מבני הזוג על צוואת בן הזוג השני. מכאן שהצוואה ההדדית מהווה ...
קרא עוד......

העברת נחלה במושב במתנה מאב לבני זוג ומה קרה לאחר שבני הזוג נפרדו?

Share on Facebook
Tweet
בני זוג נישאו ב1980 ועברו לגור בנחלה של אביה של האשה. ב1989 העביר אביה של האשה במתנה את כל זכויותיו בנחלה. למתנה זו נלווה הסכם, לפיו נאסר על בני זוג לעשות כל שינוי בזכויות של הנחלה ( דיספוזיציה) משך כל חיו של אבי האשה, ואם יפרו את ההתחיבות " יהא עליהם לשלם לו או לזכותו פיצויים קבועים ומוערכים מראש ...
קרא עוד......

איך אפשר להתנגד לצוואה ולגרום לביטולה או חלק ממנה?

Share on Facebook
Tweet
לאחר מות המוריש מגיש היורש בקשה לרשם לענייני ירושה לקבלת צו לקיום הצוואה.יש עילות שונות שבאמצעותן יכול מי שחושב שהצוואה בלתי חוקית לתקוף צוואה בבית המשפט.ניתן לטעון שהמוריש לא היה כשיר לכתוב צוואה - אם המוריש היה קטין בשעת כתיבת הצוואה, וכן כאשר מדובר בפסול דין וכל אדם שלא ידע בעת עריכת הצוואה ...
קרא עוד......