לאחר מות המוריש מגיש היורש בקשה לרשם לענייני ירושה לקבלת צו לקיום הצוואה.יש עילות שונות שבאמצעותן יכול מי שחושב שהצוואה בלתי חוקית לתקוף צוואה בבית המשפט.ניתן לטעון שהמוריש לא היה כשיר לכתוב צוואה - אם המוריש היה קטין בשעת כתיבת הצוואה, וכן כאשר מדובר בפסול דין וכל אדם שלא ידע בעת עריכת הצוואה ...