בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בת"א בהרכב שלושה שופטים, בעניין בקשה לביטול צוו קיום צוואה, חל המהפך בין הכרעת בית המשפט לענייני המשפחה ובין בית המשפט המחוזי,  בעניין צוואתה של אישה שהיו לה שני בנים ובצוואתה, שנכתבה בגיל 86, היא  הורישה את כל רכושה, כולל דירתה, לבן הבכור ולבן הצעיר לא הורישה דבר.

המשפט התנהל בנוגע לטענות הבאות: היעדר כשירות, שינוי צוואה הדדית בניגוד לסעיף 8א' לחוק הירושה; הוראת יורש אחר יורש בצוואה; הזוכה על פי הצוואה לקח חלק בעריכתה; היעדר גמירת דעת של המנוחה- איננה משקפת את רצונה; הונאה, מרמה, מצג שווא, איומים, לחץ, כפיה קודם ובעת עריכת הצוואה וחתימתה; השפעה בלתי הוגנת על המנוחה וניצול מצבה הרפואי; יחסי תלות בין המנוחה לבין בן הבן הבכור.

בבית המשפט לענייני המשפחה נדחתה ההתנגדות של נכדיה - בניו של הבן הצעיר, שנפטר בינתיים והם על פי דין אמורים היו להיות  יורשים של סבתם בגלל היותם מעמדם  כ"יורש אחר יורש" . לא רק שתביעתם נדחתה, הם גם ספגו החלטה שעליהם לשלם  סך 70,000  ₪ לאח הבכור, הנתבע, עבור הוצאות ושכר טרחת עורכי דין . סכום זה גבוה יחסית ומצביע על כך שבית המשפט ראה בבקשת ההתנגדות תביעת מיותרת, שלא הייתה צריכה להגיע לבית המשפט.  

על אף המסר הברור שקיבלו מהשופט, הנכדים שהאמינו בצדקתם וגם באיכות הראיות שלהם ולאור ייעוץ משפטי שקיבלו, ניצלו את זכות הערעור. הם טענו שבית המשפט לענייני משפחה טעה.

ואכן בית המשפט אישר את טעותו של בית המשפט לענייני משפחה.

מדוע בית המשפט המחוזי הפך את פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה? בעוד בית המשפט למשפחה סבר שהנכדים לא הצליחו להוכיח שהייתה השפעה בלתי הוגנת של הבן הבכור ו/או שהוא לקח חלק בעשיית הצוואה, הרי ששופטי בית המשפט המחוזי סברו שהשופט טעה בפרשנותו לראיות ולנסיבות המקרה כפי שהובאו בפניו וקבעו שהעילות הנ"ל לביטול הצוואה התקיימו באופן ברור. על פי קביעתם , הבן הבכור למעשה ביים את הצוואה וגרם  לאימו לפעול בניגוד לרצונה, שהיה לדאוג גם לבנה הצעיר אותו אהבה מאד. לפיכך, הוא ביטל את פסק הדין וביטל את הצוואה.

 ההתעקשות של הנכדים שלא הרימו ידיים, לאחר שקיבלו את פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה הייתה מוצדקת והשתלמה .

ובעניין ההוצאות הכבדות שנפסקו לנכדים?  גם כאן חל מהפך.  בית המשפט  פסק שעל הבן הבכור להחזיר את 70,000 ₪ שקיבל לאחר פסק הדין בבית המשפט למשפחה, לנכדים. כמו כן עליו לשלם להם עוד 40,000 ₪  בגין ההוצאות.

מה המשמעות מבחינת חלוקת העיזבון? הצוואה בוטלה ולכן יורשי העיזבון הם על פי דין : הוצא צו ירושה. האח הגדול יקבל חצי מהעיזבון  וילדי הבן הצעיר יתחלקו בחצי השני בחלקים שווים.

האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני. הכותבת לא ייצגה בתיק. יש דרכים שונות לטיפול בסכסוכי ירושה, על מנת להצליח כבר בבית המשפט לענייני משפחה, בהליכים מחוץ לבית המשפט וכן בערעור, כל מקרה לגופו.