הצוואה ההדדית יכולה להיערך במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים. בכל מקרה מדובר בשתי צוואות, מכיוון שמדובר בשני  מורישים  -  שני בני זוג.

חוק הירושה מתיר רק לבני זוג לכתוב צוואה הדדית ולא צוואה רגילה. הרעיון של צוואה הדדית הוא הסתמכות של כל אחד מבני הזוג על צוואת בן הזוג השני. מכאן שהצוואה ההדדית מהווה גם מעין חוזה בין בני הזוג ומצופה מהם לא לבטל או לשנות את הוראות הצוואה גם בעת ששני בני הזוג בחיים וגם לאחר מותו של בן הזוג שנפטר ראשון.

המטרה שבגללה כותבים  בדרך כלל בני זוג צוואה הדדית היא, למנוע סכסוכי ירושה ובעיקר, כדי שהיורשים לא יפעילו לחצים על בן הזוג הנותר בחיים.

יש לציין שהצוואות לא צריכות להיות זהות והיורשים המופיעים בכל אחת מהצוואות יכולים להיות שונים. מה שהופך את הצוואה לצוואה הדדית היא ההסתמכות של כל מצווה על צוואת השני.

למרות החוזה שבין בני הזוג וההסתמכות אחד של השני, אי אפשר שלא לאפשר בשום אופן לבטל צוואה הדדית,  מאחר ותמיד יכול לקרות דבר מה שמצריך זאת. על כן הוחלט כי ביטול צוואה הדדית יתאפשר בדרכים הבאות:

כאשר שני בני הזוג חיים - המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

אם אחד מבני הזוג נפטר ובן הזוג שנשאר בחיים מעוניין לבטל את הצוואה עוד לפני שחולק עזבונו – עליו להסתלק מכל חלק של העיזבון שמגיע לו על פי הצוואה ההדדית ולהבין שחלק זה יועבר ליורשיו של המוריש כפי שקבע בצוואה כיורשים אחריו. על פי הצוואה  חולק – יהיה עליו להחזיר לעיזבון המוריש את כל מה שירש ממנו על פי הצוואה ההדדית, ולהבין שחלק זה יחולק בין יורשיו החוקיים של המוריש. אם השבת העיזבון עצמו אינה אפשרית – יהיה עליו להעביר לעיזבון המוריש סכום כספי השווה לאותו חלק בעיזבון שקיבל על פי הצוואה ההדדית.

בנוסף,  בני הזוג יכולים להכניס לצוואה סעיף העוסק בביטולה, ולקבוע בצורה מדויקת את התנאים לביטולה. אך הם לא יכולים לכתוב תנאי שהצוואה אינה ניתנת לשינוי בשום תנאי.

חשוב ורצוי לכתוב את הצוואות עם ליווי מקצועי שיכול לצפות את התרחישים האפשריים ולנסחן  הצוואה באופן חוקי ומדויק לכתובי הצוואה ההדדית

ראוי להבין שניסוח צוואה הדדית הוא מאד מורכב וצריך להיעשות במקצועיות בליווי עו"ד מומחה בתחום. זאת, בכדי שלא לעבור על דיני הירושה ומעבר לכך על מנת להיות בטוחים שאף אחד מהיורשים החוקיים לא נפגע.

צוואה הדדית היא צוואה בעדים וחותמים עליה שני עדים.