עריכת צוואה היא הדרך היחידה להבטיח כי לאחר מותו של אדם, רכושו יחולק באופן שבו הוא רצה. החוק בישראל מתיר לכל אדם לכתוב את צוואתו באופן עצמאי, אך חשוב מאוד למסור מלאכה זו לידיו של עורך דין, אשר ינסח את הצוואה עבורכם. למה? על כך קראו כאן.

שמירה על תוקף הצוואה
הצוואה היא מסמך משפטי בעל השלכות כלכליות הרות גורל ולכן קבע המחוקק כללים מאוד מסוימים לגביה. כאשר הם לא מתקיימים, יש סכנה כי הצוואה לא תכובד. במצב כזה, רצונו של המנוח לא יתממש ועזבונו יחולק על פי סדר הירושה שבחוק ולא על פי מה שהוא בחר. מהם אותם כללים עליהם אנו מדברים? כך למשל, אם עורכים צוואה בעדים, יש לדאוג לנוכחותם של עדים כשרים אשר אינם נהנים מן הצוואה. אם מדובר בצוואה בכתב יד, גם לגביה יש כללים ספציפיים שיש למלא אחריהם. עורך דין לצוואות וירושות בקיא היטב בדרישות החוק וידאג לכך כי הצוואה ערוכה כדין וניתן יהיה לממשה ללא כל קושי בבוא העת.

מניעת סכסוך ירושה
עניינים כספיים מהווים תמיד כר פורה לסכסוך בין אנשים וזה יכול להסלים בקלות לתביעה משפטית. כאשר מדובר על ירושה, המחלוקת שתיווצר אינה בין אנשים זרים בעלי אינטרס כלכלי נטו, אלא בין בני משפחה. אז, מלבד ההוצאות הכרוכות בניהול מאבק משפטי, עלול להיגרם קרע משפחתי עמוק אשר יפגע ביחסי המשפחה לדורות. כאשר עורך דין מקצועי ומנוסה הוא זה אשר ורך את הצוואה, היא תנוסח באופן ברור וחד משמעי, שלא יותיר מקום למחלוקת פרשנית בין היורשים. חשוב לזכור, כי הצוואה מתממשת רק לאחר פטירתו של המוריש ולכן, במקרה של חוסר בהירות, הוא לא יוכל להסביר את כוונתו. משום כך, ניסוח נהיר של הצוואה הוא עניין קריטי ואין להקל בו ראש. בנוסף עורך דין אמון על בדיקה שאין השפעה בלתי הוגנת על המוריש וכן שמצבו המנטלי מאפשר לו לערוך צוואה.

שינוי הצוואה

החיים של כולנו משתנים כל הזמן והם דינאמיים מאוד. ככל שניתן אני כוללת בצוואה תרחישים אפשריים, אולם יש שינויים שמצריכים את שינוי הצוואה .כך למשל, בבואו של כל ילד לעולם, הרי שרוצים להוסיפו אל הצוואה, בעת פטירתו של הורה, יש להסירו מהצוואה ולהוריש את חלקו ליורש אחר וכדומה. ניתן לראות בצוואה חוזה. וניתן לכלול בה סעיפים שונים שחלקם מותנים בהתקיימותם של תנאים מסוימים לפי רצונו של המצווה. במרוצת השנים יכול גם להיות שינוי בנכסים שבבעלותו של המצווה, למשל בעקבות רכישת דירה או הקמת עסק ויש לדאוג להכלילם בצוואה. לעיתים המוריש רוצה לשנות יחס היקף הירושה שיקבלו היורשים בגלל הבדלים במצבם הכלכלי או שינוי במערכת היחסים עם היורשים, בגלל מתנות שהמוריש נתן ועוד. כל שינוי של מסמך הצוואה חייב להיעשות בצורה מדויקת כדי לשמור על בהירותה ועל תוקפה המשפטי. לכן, גם מהבחינה הזו, כדאי לפנות לעורך דין אשר ישמור על צביונה ותוקפה של הצוואה.

האם ניתן לערוך צוואה ללא עורך דין?
מנינו את הסיבות העיקריות לחשיבות עורך הדין בעריכת צוואה. עתה נשאלת השאלה האם ניתן לערוך צוואה ללא עורך דין? ובכן, התשובה היא בחיוב, היות שאין חובה בחוק לערוך צוואה באמצעות עורך דין. יחד עם זאת, המציאות מלמדת כי כתיבת צוואה ללא ליווי משפטי מגדילה מאוד את הסיכוי לסכסוכי ירושה ולכך כי הצוואה תיפסל על ידי בית המשפט ולא תצא אל הפועל.
או אז, כל המטרה של עריכת צוואה הולכת לאיבוד. לכן, אם ברצונכם להבטיח כי לאחר פטירתכם צוואתכם תתממש ורכושכם יחולק כפי שאתם הוריתם בה, פנו לעורך דין מומחה לצורך עריכת הצוואה.