על מנת להצליח בהתנגדות לקיום צוואה על המתנגדים להוכיח שהצוואה אינה משקפת את רצונו של המוריש. משימה לא קלה במקרים רבים, אבל לא סיבה להרים ידיים אלא לה יפך סיבה חשובה לבצע בדיק ה מקדמית והערכת הסיכוי.
למי שמתקשה לפעול בתנאים של חוסר וודאות מוחלטת, זה מצב לא קל ולעיתים עלול לשתק אותו לפעול להוכחת צדקתו.
ואמנם, בחלק גדול מתיקים אלו יש מידה רבה למדי של חוסר וודאות בעת פתיחת ההליך. חשוב שהצד שמתנגד לקיום הצוואה י אמין שיש סבירות רבה שהצד השני לא יוכל להפתיע עם טענות והוכחות שיפריחו או יערערו את גרסתו. אבל, אין לקצר הליכים ואין להגיע למסקנות מהירות !!
בשלב זה אי אפשר להמעיט בחשיבות של ברור העובדות והסיכויים להצליח בהליך המשפטי אצל עורך דין שמתמחה בתחום ויכול לעשות הערכה מושכלת, וכך גם לעזור למי שמתקשה לפעול בתנאים של חוסר וודאות, שכאמור משתק לעיתים רבות.
דוגמא אחת היא ביטול צוואה שבה כל הרכוש מצווה לטובת נכד אח ד ומדירה את ילדי המוריש ושאר הנכדים.
טענת המתנגדים היא שהנכד שבעת מותו של המוריש היה בן 45 , לא אפשר להם להיות בקשר עם אביהם )המוריש( וגם עם שאר הנכדים וכך יצר מצב של תלות מוחלטת של המור יש בו. כמן כן טענו שבעת החתימה על הצוואה לא היה המנוח כשיר לחתום על צוואה מכיוון שלא יכול היה לעמוד בלחצים שהופעלו עליו ומתקיימת עילה של "השפעה בלתי הוגנת" על המצווה, שמהווה עילה בחוק לביטול תוקף צוואה.
הנכד טוען שהמצב לא היה כמתואר. הוא דאג לסב ו בעוד ילדיו ושאר הנכד ים התנתקו ממנו מרצונם. הוא טען שלא היה כל לחץ על המוריש בעת שכתב את הצוואה והיא משקפת את רצונו המלא.
האמנם? איזו גרסה נכונה ?
בחיים כמו בחיים, בהרבה מקרים אין שחור ולבן וכל צד יכול להביא איזשהן הוכחות שמחזקות את טענתו. ובכל זאת בעת הערכת הסיכ ויים מתקבלת החלטה, בדרך כלל בהמלצת עורך הדין, האם לפתוח בהליך משפטי אם לאו.
ההליך המשפטי במקרה כזה הינו מורכב וכולל עדויות של קרובי משפחה ועדים נוספים, מסמכים רלוונטיים שונים, עדות עורך הדין שערך את הצוואה, חוות דעת רפואיות על סמך התיק הרפואי של המוריש וכן עדות של הצדדים הנוגעים לצוואה ולעיזבון.
בית משפט נדרש לפסוק גם כשהגרסאות של הצדדים לא מוכחות באופן חד משמעי. אם גרסת המתנגדים לצוואה סבירה יותר והוכחות חזקות הרבה יותר מאלו של הנכד שטען שהצוואה משקפת את רצון המוריש, י ינתן פסק דין שמבטל את תוקף הצוואה.
ואז כשההליך מסתיים בהצלחה, אפשר להתרווח ולהיאנח בתחושת הקלה, על כך שזו התוצאה מהאופן המוצלח של ניהול ההליך.
עכשיו כבר אין ספק ש ההחלטה לקחת את הסיכון, שמא ניהול ההליך לא יוביל לרף הנדרש בבית המשפט בהליך של ביטול תוקף של צוואה, היתה נכונה ו מושכלת.
כיצד יחולק העיזבון ? במקרה של ביטול הצוואה העיזבון יתחלק על פי דיני הירושה