מתנות/ צוואות וירושות/הסכמי ממון

ביטול תוקף של צוואה משימה לא קלה. אבל...

Share on Facebook
Tweet
 על מנת להצליח בהתנגדות לקיום צוואה על המתנגדים להוכיח שהצוואה אינה משקפת את רצונו של המוריש. משימה לא קלה במקרים רבים, אבל לא סיבה להרים ידיים אלא לה יפך סיבה חשובה לבצע בדיק ה מקדמית והערכת הסיכוי.למי שמתקשה לפעול בתנאים של חוסר וודאות מוחלטת, זה מצב לא קל ולעיתים עלול לשתק אותו לפעול להוכחת ...
קרא עוד......

חשיבות עורך הדין בכתיבת צוואה

Share on Facebook
Tweet
עריכת צוואה היא הדרך היחידה להבטיח כי לאחר מותו של אדם, רכושו יחולק באופן שבו הוא רצה. החוק בישראל מתיר לכל אדם לכתוב את צוואתו באופן עצמאי, אך חשוב מאוד למסור מלאכה זו לידיו של עורך דין, אשר ינסח את הצוואה עבורכם. למה? על כך קראו כאן.שמירה על תוקף הצוואההצוואה היא מסמך משפטי בעל השלכות כלכליות ...
קרא עוד......

על בקשה לביטול צוואה - פסק דין שניתן לאחרונה

Share on Facebook
Tweet
בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בת"א בהרכב שלושה שופטים, בעניין בקשה לביטול צוו קיום צוואה, חל המהפך בין הכרעת בית המשפט לענייני המשפחה ובין בית המשפט המחוזי,  בעניין צוואתה של אישה שהיו לה שני בנים ובצוואתה, שנכתבה בגיל 86, היא  הורישה את כל רכושה, כולל דירתה, לבן הבכור ולבן הצעיר לא ...
קרא עוד......

מהי צוואה הדדית של בני זוג?

Share on Facebook
Tweet
הצוואה ההדדית יכולה להיערך במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים. בכל מקרה מדובר בשתי צוואות, מכיוון שמדובר בשני  מורישים  -  שני בני זוג. חוק הירושה מתיר רק לבני זוג לכתוב צוואה הדדית ולא צוואה רגילה. הרעיון של צוואה הדדית הוא הסתמכות של כל אחד מבני הזוג על צוואת בן הזוג השני. מכאן שהצוואה ההדדית מהווה ...
קרא עוד......

העברת נחלה במושב במתנה מאב לבני זוג ומה קרה לאחר שבני הזוג נפרדו?

Share on Facebook
Tweet
בני זוג נישאו ב1980 ועברו לגור בנחלה של אביה של האשה. ב1989 העביר אביה של האשה במתנה את כל זכויותיו בנחלה. למתנה זו נלווה הסכם, לפיו נאסר על בני זוג לעשות כל שינוי בזכויות של הנחלה ( דיספוזיציה) משך כל חיו של אבי האשה, ואם יפרו את ההתחיבות " יהא עליהם לשלם לו או לזכותו פיצויים קבועים ומוערכים מראש ...
קרא עוד......

איך אפשר להתנגד לצוואה ולגרום לביטולה או חלק ממנה?

Share on Facebook
Tweet
לאחר מות המוריש מגיש היורש בקשה לרשם לענייני ירושה לקבלת צו לקיום הצוואה.יש עילות שונות שבאמצעותן יכול מי שחושב שהצוואה בלתי חוקית לתקוף צוואה בבית המשפט.ניתן לטעון שהמוריש לא היה כשיר לכתוב צוואה - אם המוריש היה קטין בשעת כתיבת הצוואה, וכן כאשר מדובר בפסול דין וכל אדם שלא ידע בעת עריכת הצוואה ...
קרא עוד......