מרכז גישור ויישוב סכסוכים

 
 
מרכז גישור ויישוב סכסוכים
 
 
 
הגישור המשפטי הסמכותי - חלופה מומלצת יעילה וראויה לניהולו של ההליך המשפטי
 
הדרך להצלחה בניהול הסכסוך בין הצדדים היא השילוב של בקיאות רבה הן בפרטי התיק או הסכסוך בו אני דנה בהליך הגישור, הן בכל ההיבטים המשפטיים, והן בהיבטים נוספים של הסכסוך ושל הצדדים כולל האינטרסים שלהם. כמו כן הגישה והמזג של המגשר משפיעים על נכונות הצדדים להשקיע להשגת הסכם הולם לסכסוך.
הליך הגישור לסיום הסכסוך הינו הליך חסוי, יעיל ומהיר. הגישור מתנהל באווירה רגועה ומכבדת ומאפשר לצדדים להיות צד באמצעות שיח והידברות. ההתייחסות לכל סכסוך היא כאל שליחות שמטרתה להגיע לפתרון הטוב והנכון ביותר בנסיבות העניין, וזאת בהליך מקצועי שמסייע להביא את הצדדים לפתרון המחלוקות בדרך ההוגנת , והיעילה ביותר. ניהול הליך הגישור הסמכותי מתאפיין בהליך אובייקטיבי של המגשר, אשר מנהל את הגישור בהתייחסות יסודית לעובדות הרלוונטיות לחוק והפסיקה, אך יחד עם זאת הניהול של ההליך מצד המגשר הינו אקטיבי תוך הפעלת שיקול דעת לטובת פתרון אשר משקלל את כל האספקטים השונים הרלוונטיים לכל הצדדים בתיק.
הפתרון לסכסוך מתקבל על דעת הצדדים, ולעיתים הם אלו שמעלים הצעות לפתרון הסכסוך במהלך תהליך הגישור. אין בסמכות המגשר להכריע בסכסוך ונדרשת הסכמת הצדדים, אשר יכולים לפרוש מהליך הגישור מבלי להגיע להסדר. אולם, הניסיון המשפטי והכלכלי של המגשר מסייע לנתח ולהעריך, בשיתוף הצדדים ובאי כוחם, בין בפגישות משותפות ובין בפגישות נפרדות, את החלופות העומדות בפניהם ולהובילם לפתרון מוסכם ומושכל המשקף את הסיכויים, הסיכונים והאינטרסים של כל צד.
משך הגישור שונה ממקרה למקרה. המטרה היא להגיע להסכם בהליך קצר יחסית וזאת כאשר נעשתה מצד המגשר הכנה מתאימה לפני הגישור. צדדים מופתעים מכך שגם תיקים ומורכבים, יכולים להסתיים בישיבה מרתונית אחת. לאחר שמגיעים להסכם מוסכם על הצדדים נחתם הסדר ומוגש לבית המשפט למתן תוקף של פסק דין.
סיום הליך גישור מאפשר במקרים רבים שיקום יחסים ביו צדדים שהיו במאבק משפטי שחיבל גם ביחסים העסקיים והאישיים.
עוד נקודה לזכות הגישור היא העובדה שקיום של הסדרי גישור מוכח כגבוה יותר מקיום של פסקי דין.
 
אין לראות באמור לעיל תחליף ליעוץ משפטי מעו"ד.
 
אני מציעה שירות מקצועי להשגת תוצאות מקסימליות, מהיר ובמחירים הוגנים.
צרו קשר לפגישה ראשונית להתרשמות וקבלת מידע ראשוני.