מקרקעין/נדל"ן

פינוי שוכר סרבן/בעייתי

Share on Facebook
Tweet
במקרים לא מעטים קורה, שדייר מסרב להתפנות מהדירה ששכר, על אף שהסתיימה תקופת השכירות, או שעדין לא הסתיימה, אך הוא הפסיק לשלם או הפר הפרה יסודית אחרת את הסכם השכירות והתבקש לפנות את הנכס על ידי המשכיר. חשוב לדעת, כי אין למשכיר זכות חוקית לפנות את השוכר בכח, גם אם נכתב סעיף שמקנה לו זכות לעשות זאת ...
קרא עוד......

פרוק שיתוף במקרקעין

Share on Facebook
Tweet
טעות נפוצה בקרב בעלי נכסים, היא הסברה שאם קיים הסכם שיתוף במקרקעין ואם נקבע בו כי השותפים מנועים מלדרוש פירוק השיתוף, השותפים הופכים להיות מוגנים מפני תביעה לפירוק שיתוף שתוגש ע"י מי מהשותפים. אמנם, החוק מאפשר לשותפים במקרקעין לחתום על הסכם ביניהם לגבי ניהול המקרקעין המשותפים והשימוש בהם ובדבר ...
קרא עוד......

העברת נחלה במושב במתנה מאב לבני זוג ומה קרה לאחר שבני הזוג נפרדו?

Share on Facebook
Tweet
בני זוג נישאו ב1980 ועברו לגור בנחלה של אביה של האשה. ב1989 העביר אביה של האשה במתנה את כל זכויותיו בנחלה. למתנה זו נלווה הסכם, לפיו נאסר על בני זוג לעשות כל שינוי בזכויות של הנחלה ( דיספוזיציה) משך כל חיו של אבי האשה, ואם יפרו את ההתחיבות " יהא עליהם לשלם לו או לזכותו פיצויים קבועים ומוערכים מראש ...
קרא עוד......