טעות נפוצה בקרב בעלי נכסים, היא הסברה שאם קיים הסכם שיתוף במקרקעין ואם נקבע בו כי השותפים מנועים מלדרוש פירוק השיתוף, השותפים הופכים להיות מוגנים מפני תביעה לפירוק שיתוף שתוגש ע"י מי מהשותפים. אמנם, החוק מאפשר לשותפים במקרקעין לחתום על הסכם ביניהם לגבי ניהול המקרקעין המשותפים והשימוש בהם ובדבר ...