במקרים לא מעטים קורה, שדייר מסרב להתפנות מהדירה ששכר, על אף שהסתיימה תקופת השכירות, או שעדין לא הסתיימה, אך הוא הפסיק לשלם או הפר הפרה יסודית אחרת את הסכם השכירות והתבקש לפנות את הנכס על ידי המשכיר. חשוב לדעת, כי אין למשכיר זכות חוקית לפנות את השוכר בכח, גם אם נכתב סעיף שמקנה לו זכות לעשות זאת ...