זוג שליוויתי בכל שלבי רכישת דירה, פנה אלי בבהלה.
חודשיים לפני מועד המסירה, לפי החוזה, פנו אליהם המוכרים ואמרו להם שהם רוצים להישאר בדירה עוד 5 חודשים, מעבר למועד המסירה שצוין בחוזה, כי הם רוצים לשפץ את הדירה שהם בעצמם רכשו.
שאלתם הייתה מה יהיה? כיצד עליהם להגיב לבקשת המוכרים?
נטייתם של הרוכשים הייתה לסרב בתוקף לבקשה של המוכרים. הם ראו בבקשה חוצפה מצדם, סימן לזלזול, כוונה לפגוע ועוד רגשות שליליים.
מיד הסברתי להם שעל פי החוזה) שאני ניסחתי עבורם (המוכרים צריכים לפנות בהתאם לתאריך שנקבע בחוזה. כל איחור יחייב אותם בתשלום פיצוי יומי גבוה מאד וכן בפיצוי על הפרה יסודית - סכום של מאות אלפי שקלים.... במצב משפטי ברור זה, כמובן שהמוכרים היו מוסרים את הדירה בזמן, במידה והרוכשים היו דורשים מהם לקיים את החוזה.
התשובה בהחלט הרגיעה אותם . הם הבינו שאין להם ממה לחשוש. אבל אז המשכתי את השיחה ושאלתי אותם, כהרגלי, שאלות לברור מעמיק של רצונות וצרכים, שמתבקשות לדעתי בנסיבות העניין.
ומה הסתבר? ללקוחותיי לא תהיה בעיה לדחות את מועד הכניסה לדירה, מאחר ויש להם מקום להישאר יחד עם ילדם הקטן מספר חודשים נוספים ללא עלות.
בנסיבות האלה ובהתחשב בעוד דרישות מצד המוכרים שלא פורטו, הצעתי להם פתרון, שמצד אחד יוכלו להיענות בחיוב לבקשת המוכרים, אבל הוא יהיה משתלם ורווחי עבורם.
כיצד? העסקה של רכישת הדירה תסתיים במועד. הם ישלמו את מלא התמורה למוכרים ויקבלו מהם את המסמכים הנדרשים, על מנת שאפעל להעביר את הדירה על שמם. ואז - המוכרים יהפכו לשוכרי הדירה. לקוחותיי יקבלו דמי שכירות גבוהים מהמוכרים שלהם לתקופה של מספר חודשים. בנוסף, שכפי שהם ציינו בהנאה, הם יוכלו לחסוך את ההוצאות השוטפות של אחזקת הדירה. כך היה להם תקציב מכובד לרכישת רהיטים לדירתם החדשה.
לקוחותיי הרוכשים התלהבו מהרעיון והציעו אותו למוכרים שהסכימו.
הערה לעניין הסכם השכירות - גם כאשר מדובר בתקופה קצרה יחסית, חשוב לערוך הסכם שכירות מלא ומוקפד, לרבות הכנסת סעיף לפיצוי גבוה מאד במקרה של איחור נוסף במסירה, פיצוי כנגד נזקים לדירה ומסירת בטוחות. ערכתי הסכם שכירות והשוכרים הסכימו לכל הסעיפים, כולל הצעתי ללקוחותיי לדרוש שתשלום השכירות לכל התקופה ישולם להם מראש.
סוף דבר! הלקוחות נכנסו לדירתם המרוהטת לפי צרכיהם ולטעמם.
אין לראות באמור תחליף לייעוץ משפטי. בהרבה מקרים קיימות מספר אפשרויות וכלים משפטיים שונים שיותאמו לכל מקרה לגופו.