כאשר אדם נמצא בכושר שכלי מלא, הוא רשאי לערוך מסמך הנקרא "ייפוי כוח מתמשך"  שבו הוא ייקבע כיצד ייראו חייו ומי יטפל בענייניו, אם וכאשר הוא ייקלע למצב מנטלי או גופני שאינו מאפשר לו לנהל את ענייניו באופן עצמאי בשל תאונה, מחלות, זקנה, מוגבלות נפשית, או כל דבר שיכול לפגוע ביכולת אדם לקבל החלטות אחראיות ...