ייפוי הכוח המתמשך מהווה תחליף מומלץ למינוי של אפוטרופוס, שניתן על ידי שופט, אשר היה בעבר ההליך החוקי היחיד למינוי אדם שיוכל לקבל החלטות עבור אדם שאינו כשיר לנהל את ענייניו. ייפוי הכוח המתמשך הוא מודל שנכנס כתיקון לחוק האפוטרופסות בשנת 2017, בשל הרצון והצורך להעניק מסמך משפטי המכבד את האדם, במקרה ...