ייפוי הכוח המתמשך מהווה תחליף מומלץ למינוי של אפוטרופוס, שניתן על ידי שופט, אשר היה בעבר ההליך החוקי היחיד למינוי אדם שיוכל לקבל החלטות עבור אדם שאינו כשיר לנהל את ענייניו.

ייפוי הכוח המתמשך הוא מודל שנכנס כתיקון לחוק האפוטרופסות בשנת 2017, בשל הרצון והצורך להעניק מסמך משפטי המכבד את האדם, במקרה שהפך מוגבל ובלתי כשיר על מנת שענייניו ינוהלו בהתאם לבחירתו.

את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך אדם בעל כושר שכלי מלא, שבו הוא ייקבע כיצד ייראו חייו ומי יטפל בענייניו, אם וכאשר הוא ייקלע למצב מנטלי או גופני שאינו מאפשר לו לנהל את ענייניו באופן עצמאי בשל תאונה, מחלות, זקנה, מוגבלות נפשית, או כל דבר שיכול לפגוע ביכולת אדם לקבל החלטות אחראיות על חייו.

מכאן ברור שהאחריות של עורך הדין היא גדולה  ביותר.  בין היתר נדרשת הכשרה מיוחדת ממשרד המשפטים ותעודת הסמכה, שמהווה תנאי לקבלת ייפוי הכוח המתמשך כמסמך בעל תוקף משפטי.

אני עורכת ייפויי כוח מתמשך מתוקף ההסמכה שקיבלתי וגם לאור ניסיוני המקצועי בטיפול בצוואות וירושות, אפוטרופסות, סכסוכים כספיים ומקרקעין, והיכולת שלי לתת יעוץ  מתאים וספציפי לכל לקוח.

חשוב לי לציין שאני רואה בייפוי הכוח המתמשך מסמך בעל חשיבות  רבה, שדורש את כל כובד האחריות ותחושת השליחות בביצועו.

מכאן שחשוב לי מאד שהלקוחות הממנים ירגישו שהמסמך מביא לידי ביטוי גם תרחישים ושיקולים שהם עצמם לא יכלו לחשוב עליהם, ובסופו של דבר, לאחר שנערכו הפגישות והדיונים שלי אתם, הם יחתמו על המסמך כשהם שלמים אתו וגם ירגישו שקיבלו שקט נפשי. 

לצורך כך חשוב לי לוודא שנוצר אמון מלא ביני ובין הלקוחות שבאים להכין את ייפוי הכוח המתמשך. תנאי זה הכרחי, מאחר ורק כך אני משוכנעת שאוכל להגיע למסמך המושלם.

מניסיוני האמון נוצר כאשר הלקוחות מרגישים מצדי התייחסות לעומק וברגישות הנדרשת לכל הפרטים והעובדות שהם מעלים.  מעבר לכך הם מתרשמים ומבינים שגם השאלות שאני שואלת אותם נועדו לעזור להם לראות את התמונה המלאה ולחשוב על כל האספקטים החשובים, וזאת בנוסף למידע משפטי רלוונטי וחשוב.

כדי להגיע למטרה, קרי, יצירת ייפוי כוח מתמשך המתאים ביותר,  אני  מאפשרת ללקוחות לשקול בכובד ראש כל החלטה לאחר שהבינו את המשמעות שלה  ואת החלופות השונות שהועלו בשיחות ביננו, על מנת שיהיה להם ברור שלא היתה אפשרות לקבל החלטה טובה יותר. לצורך כך אני גם מאפשרת להם זמן לחשיבה וקבלת החלטות בלי לחץ.

במסגרת עריכת ייפוי כוח המתמשך יש חשיבות רבה להתייחסות  לתרחישים עתידיים שונים שלגביהם  הממנים יכולים לקבוע הוראות מפורשות, שמיופה הכוח יפעל על פיהן.

גיבוש ההוראות הוא גם תהליך חשוב שנעשה בהרבה מחשבה ותשומת לב, תוך התייחסות למשמעויות של ההצעות שעולות, על מנת לקבוע את ההנחיות הרלוונטיות, החשובות ביותר ובעלות התועלת הרבה ביותר. 

מתוך ניסיוני, במהלך גיבוש המסמך, עולות חלופות שונות שהממנים דנים בהן אתי. בסופו של דבר הלקוחות  מקבלים כל החלטה לאחר שהם מבינים את ההשלכות של כל חלופה.

להלן רשימת הפעולות העיקריות שנדרש ממני לבצע בעניין ייפוי הכוח המתמשך : 

 1.  להסביר לממנה את מהותו ומטרתו של ייפוי הכוח המתמשך.
 2. להסביר לממנה את כל המשמעויות הנלוות למהלך וכן את כל החלופות הקיימות והפתרונות שעומדים לרשותו, על מנת שהממנה יוכל לקבל את ההחלטה המותאמת לצרכיו ויכולותיו, וזאת במסגרת החוק.
 3. להסביר את האפשרויות הקיימות לאחר עריכת ייפוי הכוח מבחינת שינויים בייפוי הכוח המתמשך ואף ביטולו במידת הצורך על ידי הממנה.
 4.  לעזור לממנה לגבש החלטות חשובות ומשמעותיות בייפוי הכוח : מי ימונה כמיופה כוח ? האם למנות מיופה כוח אחד או יותר ? האם לקבוע מיופיי כוח שונים לתחומים השונים עליהם חל ייפוי הכוח המתמשך? האם לקבוע מיופה  כוח אחר לכל תחום שייפוי הכוח המתמשך?  האם למנות מיופיי כוח חלופיים ועוד.
 5. לסייע לממנה לגבש הוראות מפורשות למיופייהכוח וכן לקבוע הגבלות, כללים ותנאים בביצוע .
 6.  לסייע בהחלטה האם למנות אנשים מיודעים שלהם יצטרך מיופה הכוח להודיע על ההחלטות שיקבל או פעולות שביצע כדי שיהיה סוג של פיקוח על פעולות מיופה הכוח המתמשך או לקבוע פיקוח על ידי האפוטרופוס הכללי.
 7. לסייע לממנה לקבוע את תנאי כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף בנושאים השונים שעליהם חל ייפוי הכוח המתמשך. 
 8. לערוך את ייפוי הכוח המתמשך באופן הנדרש על יד האפוטרופוס הכללי.
 9. להיפגש עם מיופיי הכוח שנזכרים בייפוי הכוח המתמשך ולהסביר להם את מהותו ומטרתו של ייפוי הכוח המתמשך ולקבל את הסכמתם להיות מיופי כוח, לאחר שהבינו מה האחריות שתהיה להם במידה וייפוי הכוח יכנס לתוקף.
 10. להחתים את הממנה ואת מיופיי הכוח.
 11. חתום על תצהיר עו"ד שיועבר למשרד המשפטים שבו אני מצהירה שמסרתי לממנה את כל המידע הנדרש ואת כל החלופות הקיימות. תצהיר זה מראה על האחריות המוטלת על עורך ייפוי הכוח לערוך מסמך משפטי שמחליף, כאמור הליך משפטי ברשות שופט.
 12. לדווח לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים על ייפוי הכוח המתמשך ולקבל אישור לתקינותו מבחינת כל הכללים הנדרשים על מנת שייפוי הכוח יכנס למאגר ייפויי הכוח.
אשמח לתת לכם את היעוץ המקצועי לעריכת ייפוי הכוח המתמשך המותאם והנכון ביותר עבורכם - העתיד בידיים שלכם!