כאשר אדם נמצא בכושר שכלי מלא, הוא רשאי לערוך מסמך הנקרא "ייפוי כוח מתמשך"  שבו הוא ייקבע כיצד ייראו חייו ומי יטפל בענייניו, אם וכאשר הוא ייקלע למצב מנטלי או גופני שאינו מאפשר לו לנהל את ענייניו באופן עצמאי בשל תאונה, מחלות, זקנה, מוגבלות נפשית, או כל דבר שיכול לפגוע ביכולת אדם לקבל החלטות אחראיות על חייו.

ייפוי הכוח המתמשך הוא מודל שנכנס כתיקון לחוק האפוטרופסות, בשל הרצון והצורך להעניק מסמך משפטי המכבד את האדם, במקרה שהפך מוגבל ובלתי כשיר על מנת שענייניו ינוהלו בהתאם לבחירתו.

 מהם היתרונות העיקריים של ייפוי כוח מתמשך ?

  • מאפשר  לכם לחיות בביטחון ובשלווה בידיעה שרצונכם החופשי וכבודכם יישמרו.
  • להבטיח שהכסף והרכוש שצברתם מוגנים.
  • לדאוג שאף אחד לא ינצל לרעה את כספכם.
  • להבטיח שמי שיטפל בכם הוא האדם שבחרתם ובדרך שבחרתם.
במסמך הנדרש, שאותו אני מכינה עבור הלקוחות, קובע הממנה הנחיות למיופה הכוח שעליו הוא סומך כיצד לטפל בענייניו. המטרה  היא להימנע מהצורך במינוי אפוטרופוס, שזהו הליך משפטי שעליו לא תהיה לו שליטה על זהות הממונה ועל אופי הטיפול והפעולות שהוא יהיה רשאי לבצע בשמו, שכן המינוי נעשה על ידי בית המשפט, כאשר האדם כבר אינו בעל יכולת לנהל את ענייניו.

האדם החותם על ייפוי כוח מתמשך יכול לתת הוראות מפורשות למיופה הכוח וכן לקבוע הגבלות, כללים ותנאים עליהם יהיה עליו להקפיד.

ניתן למנות אדם אחד או יותר. אפשר לקבוע מחליף למקרה שאותו אדם שמונה לא יכול למלא את תפקידו, ובנוסף אפשר לערוך שינויים ולתקן את ייפוי הכוח ככל שיחולו שינויים במהלך השנים עד כניסתו לתוקף.

הממנה יכול גם לקבוע "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע ממיופה הכוח, על החלטות שקיבל או שביצע, או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

חשוב לציין, שקיימת אפשרות לקבוע כי הפן הרכושי של ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו מיידית כאשר הממנה מעוניין בכך, למשל כאשר אנשים מבוגרים מעדיפים לאפשר לילדים לטפל בענייניהם הכספיים גם אם מצבם הקוגניטיבי תקין.

באיזה גיל כדאי לערוך ייפוי כוח מתמשך ?

חלק גדול מהעורכים את ייפוי הכוח המתמשך הם בני 60 ומעלה. אנשים שהגיעו לגיל שחשוב להם להסתכל לעתיד ולדאוג מראש לכל העניינים הכספיים והגופניים שעלולים לקרות, כאשר לא יהיו בכושר המתאים, זמנית או באופן קבוע, ולא יוכלו לקבל החלטות עבור עצמם.

אולם, יש גם המחליטים לערוך ייפוי כוח מתמשך בגיל צעיר יותר, מאחר וזה מתאים לאופיים ולרצונם לקבל שקט נפשי למקרה חס וחלילה של תאונה, מחלה או כל בעיה שתמנע מהם לקבל החלטות עבור עצמם באופן זמני או קבוע.

העובדה שניתן לשנות את ייפוי הכוח לפי רצונם בכל זמן בהמשך, כל עוד ייפוי הכוח המתמשך לא נכנס לתוקף, מאפשרת להם לא להיות מודאגים מכך שיכולים להיות נסיבות שיצריכו שינוי בייפוי הכוח המתמשך שערכו.


ייפוי כוח מתמשך – נערכים מראש להזדקן בכבוד