ייפוי כוח מתמשך

 
 
מענה לכל הצרכים: מדובר במסמך חשוב, משמעותי ומורכב. אני משקיעה את מלא ניסיוני ושיקול דעתי המקצועי בעריכת הסכמי ייפוי כוח מתמשך. ישנה אחריות רבה וחובות רבות שחלות עלי בעריכת ייפוי הכוח המתמשך, שכן הליך זה מחליף למעשה את הצורך בהחלטה שיפוטית בנוגע למינוי אפוטרופוס ואני נדרשת לחתום בנוסף לכל המסמכים על תצהיר לגבי מילוי כל ההנחיות והדרישות של החוק. הסמכות לערוך הסכם ייפוי כוח מתמשך נתנה לי על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, לאחר שעברתי את ההכשרה שנדרשת על פי חוק.

שלב ראשון בעריכת הסכם ייפוי כוח מתמשך הוא הייעוץ לגבי מהות המשמעויות המשפטיות של ייפוי כוח מתמשך, הסבר לגבי כל העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך, ההסברים לגבי ייפויי כוח בעניינים רפואיים, אישיים וכספיים, עזרה בקבלת החלטות לגבי מיופי הכוח וסמכותו של כל אחד מהם וכן קביעת מחליפים למיופיי הכוח. בנוסף פגישות עם מיופיי הכוח ומתן הסבר מקיף גם להם.

לאחר עריכת הסכם ייפוי כוח מתמשך, מועברים המסמכים החתומים והמאושרים על ידי למשרד האפוטרופוס לבדיקה ושמירה במאגר ייפויי כוח מתמשכים.
 
אין לראות באמור לעיל תחליף ליעוץ משפטי מעו"ד.
 
אני מציעה שירות מקצועי להשגת תוצאות מקסימליות, מהיר ובמחירים הוגנים.
צרו קשר לפגישה ראשונית להתרשמות וקבלת מידע ראשוני.