חשוב לציין שאלו טיפים כללים וחלקיים מאד ואין הם מהווים תחליף לייעוץ משפטי

1. החוזה נועד לאפשר לשני צדדים להתקשר בעסקה כשכל צד יודע מהן ההתחייבויות ומהן הזכויות שלו ושל הצד השני. יש לזכור שחוזה טוב הוא כזה שניתן יהיה לאכוף גם בבית המשפט אם הצד השני יפר.
2. יש להקפיד על רישום פרטי הצדדים. רישום מדויק של השם, ת.ז וכתובת.
3. אם מדובר בחברה, יש לציין שם החברה והח.פ שלה וכן לרשום את פרטיו של מי שחתם על החוזה. יש לוודא שמי שחתם הוא מורשה לחתום ולהתחייב בשם החברה בחברה בע"מ ציבורית צריך להיות פרוטוקול. לבקש אישור של רואה החשבון או עורך דין של החברה. חוזים יכולים להתבטל או להיות בלתי אכיפים, או במקרה הפחות גרוע יצריכו הליכים משפטיים מיותרים בגלל בעיות טכניות.
4. אם יש מספר שותפים והחוזה חל על כולם, צריך שכולם יופיעו בחוזה ויהיה רשום ביחד וכל אחד לחוד, כדי שאחר כך אפשר יהיה לתבוע את כולם או כל אחד מהם לחוד. אם בהמשך הזמן יש שינוי - מישהו מצטרף, צריך לחתום שוב על החוזה ולהוסיף את שמו. אם לך יש שותף אל תחתום לבד תדאג שגם שמו יופיע וגם הוא יחתום.
5. יש לציין את מטרת החוזה.
6. יש לציין את ההצהרות של הצדדים. אם אח"כ מתברר שמה שהצהיר אינו נכון ואחר כך יש בעיה בקיום החוזה ניתן יהיה להסתמך גם על ההצהרה הלא נכונה כדי לבטל את החוזה ולדרוש פיצוי בשל חוסר תום לב, הטעיה, חוסר תום לב בקיום משא ומתן.
7. החוזה צריך להיות ברור ולא מעורפל. אסור שיהיו סתירות בין מה שנכתב בחלקים שונים של החוזה. למשל אם כתוב שהסחורה תסופק תוך 7 ימי עבודה ואחר כך כתוב שהספק יעשה כמיטב יכולתו לספק את הסחורה תוך זמן סביר.
8. צריך להתייחס לסנקציות במידה ותהיה הפרה של התחייבויות בחוזה כולל בנוגע לתשלום.
9. צריך להכניס תנאים לתרחישים שונים שעשויים לקרות.
10. חשוב לא להתחייב למה שאתה לא מסוגל לעמוד בו.

חשוב לקרוא גם את האותיות הקטנות בחוזה ולהבין את משמעותן