חשוב לציין שאלו טיפים כללים וחלקיים מאד ואין הם מהווים תחליף לייעוץ משפטי 1. החוזה נועד לאפשר לשני צדדים להתקשר בעסקה כשכל צד יודע מהן ההתחייבויות ומהן הזכויות שלו ושל הצד השני. יש לזכור שחוזה טוב הוא כזה שניתן יהיה לאכוף גם בבית המשפט אם הצד השני יפר.2. יש להקפיד על רישום פרטי הצדדים. רישום מדויק ...